Välkommen

Hos oss kan du ta körkort för behörighet B, AM,
Traktorkort och Förarbehörighet Moped Klass II.

Vi har som målsättning att ge Dig en utbildning som
gör Dig till en trafiksäker förare, nu och i all framtid.

Vi har specialkompetens för läs-och skrivsvårigheter.

Gunnel

Senaste

Kursstarter

Teori kurs för AM, B, Moped kl II, Traktorkort

Våren 2016 17.00-19.30
23 Maj

Introduktionsutb.
handl o elev
12 Maj 17.30-21.00

Välkommen! (föranmälan)