Välkommen

Hos oss kan du ta körkort för behörighet B, AM,
Traktorkort och Förarbehörighet Moped Klass II.

Vi har som målsättning att ge Dig en utbildning som
gör Dig till en trafiksäker förare, nu och i all framtid.

Vi har specialkompetens för läs-och skrivsvårigheter.

Gunnel

Senaste

Kursstarter

Teori kurs för
behörighet AM, B, Moped kl II, Traktorkort

VÅREN 2015
20 April
18 Maj

Introduktionsutb.
handl o elev
14 APRIL
(föranmälan)

Välkommen!