Välkommen

Hos oss kan du ta körkort för behörighet B, AM,
Traktorkort och Förarbehörighet Moped Klass II.

Vi har som målsättning att ge Dig en utbildning som
gör Dig till en trafiksäker förare, nu och i all framtid.

Vi har specialkompetens för läs-och skrivsvårigheter.

Gunnel

Senaste

Kursstarter

Teori kurs för AM, B, Moped kl II, Traktorkort

Hösten 2015 17.00-19.30
23 Nov
Våren 2016
11 Jan
15 Feb
14 Mars
18 April
23 Maj

Introduktionsutb.
handl o elev
3 Dec 17.30-21.00

Välkommen! (föranmälan)