Välkommen

Hos oss kan du ta körkort för behörighet B, AM,
Traktorkort och Förarbehörighet Moped Klass II.

Vi har som målsättning att ge Dig en utbildning som
gör Dig till en trafiksäker förare, nu och i all framtid.

Vi har specialkompetens för läs-och skrivsvårigheter.

Gunnel

Senaste

Kursstarter

Teori kurs för AM, B, Moped kl II, Traktorkort

Hösten 2015 17.00-19.30
14 Sept
19 Okt
23 Nov

Introduktionsutb.
handl o elev
10 Sept 17.30-21.00

(föranmälan)
Välkommen!